فرزند کروبی: گشایش‌هایی در حصر ایجاد شده است

فرزند کروبی: گشایش‌هایی در حصر ایجاد شده است

فرزند کروبی: گشایش‌هایی در حصر ایجاد شده / برای پدرم ماهواره نصب کرده‌اند/ امکان دیدار اقوام بدون هماهنگی قبلی وجود اشته‌اند، این ملاقات‌ها را با افراد محدودی ادامه می‌دهند و در هفته‌های اخیر هم دیدار‌هایی با برخی افراد داشته‌اند.

  • |
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما