جنگ آب(یادداشتی از دکتر سید سیامک هاشمی)

جنگ آب(یادداشتی از دکتر سید سیامک هاشمی)


خداوند در قران کریم میفرماید
آب مایه ی حیات است
انسانها همواره در سرزمینهایی مأوا گزیده اند که دارای آب بوده که بتوانند با استفاده از آن ضمن شرب برای کشاورزی و مصارف دیگر استفاده کنند و حتی اقوام قدرتمند حمله هایی به سرزمینهایی که دارای آب زیاد که باعث حاصلخیزی زمینهایشان بوده حمله و تصرف میکردند
یعنی اقتصاد سیاست را تعریف میکرده
بعداز دسترسی انسان به جامعه ی مدنی و حتی تکنولوژی به سبب احداث سد قنوات چاه وغیره دیگر نیازی به آبهای سطحی احساس نکردن و بجایی رسیدند که دیگر نیازی به آب احساس نکردند
چون انسان در قرون 19و20 به کارهای خدماتی و صنایع بیشتر اهمیت دادند لذا مدیریت آب بر دوش کشاورزان سنگینی کرد بعلت تقاضای زیاد برای محصولات کشاورزی
کشاورزان راههای مدیریتی قبلی را رها کردند به غارت سفره های زیرزمینی رغبت نشان دادند
سدهایی احداث کردند که در پایاب ان از نعمت اب بیشتر بهره مند گردند غافل از تخریب آبهای سطحی و زیرزمینی و تبخیر آب سدها .....
کشورهایی که دارای مردمان آینده نگر و علمی بودند سریعا کمبود آب را احساس و برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند مدت برای آبخیزداری و عدم تخریب خاک ارائه دادند تا بتوانند سرزمین خویش را از آسیب و بلاهای طبیعی محافطت کنند
ولی
در وطن ما این موضوع نیازی برای برنامه ریزی احساس نشد به مرور هامون خشک شد بیابانها وسعت بیشتری پیدا کرد
دریاچه ی ارومیه در حال مرگ هست آیا این معضلات فقط مشتقی از عدم مدیریت کارآمد میباشد؟
یا نزولات جوی نیز زیرمجموعه ای از این آسیبها ست
جدا چرا همچون قدیم از نزولات جوی خبری نیست
اقلیم کشور ما را دو توده ی شناخته شده ی مدیترانه ای و سیبریایی تحت تاثیر قرار میدهد 
ولی ابر های سیبری سرما و ابرهای مدیترانه ای الودگی را برای کشورمان به ارمغان میاورد
جدا چرا این دو توده گاها قطره ای از اب در خود ندارند
به ترکی میگویند
قصیر بولوت
چون جنگ آب شوخی نیست چون جنگ آب واقعیت دارد چون همسایه ی مسلمان غربی ترکیه  و همسایه ی شمالی روسیه ابرهای مسافر از مدیترانه و سیبری را میزبانی بهتر بلدند برای سرزمین خویش آب بیشتر می خواهند
با باردار کردن ابرها در حوزه ی حاکمیت خویش اجازه ی ورود نمیدهند اگر در زمستان سفری به مرزهای شمالی و غربی داشته باشیم ارتفاع برف را در دو طرف مرز مقایسه کنیم خواهیم فهمید که بحران جدیست
خواهیم دید که با وجود کمبود آب و حیف و میل ابهای سطحی و زیرزمینی خودمان نیز چه خیانتی به خودمان و سرزمین مقدسمان میکنیم
هم وطنان عزیزم جنگ آب جدیست بحران وحشتناکی در پیش داریم
راهکارهای عبور از بحران را در بحثهای بعدی ارائه خواهم داد

مطالب مرتبط با پست جاری

نظرات

کد امنیتی رفرش
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما