نگاه فرهنگی اولویت اول جامعه(یادداشتی از دکتر سید سیامک هاشمی)

نگاه فرهنگی اولویت اول جامعه(یادداشتی از دکتر سید سیامک هاشمی)

در عصر کنونی بدون برنامه‌ریزی فرهنگی و سرمایه‌گذاری اجتماعی وتامین زیرساخت پارامترهای فوق و موفقیت در سرمایه‌گذاری عمرانی و اجرایی میسر نیست
هرچند در مدیریت شهری خصوصا در امور عمرانی و اجرایی مدیریت فرهنگی در ظاهر نقشی را ایفا نمیکند
ولی این واقعیت به اثبات رسیده  است که اگر سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد باعث تقلیل هزینه های عمرانی و اجرایی میگردد و سبب ماندگاری بیشتر مجموعه خواهد شد و در ضمن التقاط فرهنگ و عمران باعث بخشیدن روح لطیف به شهر و پروژه خواهد بود و روح سکنه را لطیف و زیبا می‌گرداند
پس نگاه فرهنگی در هر جامعه اولویت اول میباشد

مطالب مرتبط با پست جاری

نظرات

کد امنیتی رفرش
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما